امروز برابر است با :23 تیر 1403

برق مخابرات

FilterCAD (FCAD) version 3.0

وبلاگ دانشجوی مهندسی برق مخابرات

ارائه اطلاعات درباره محصولات شبکه و انتقال

معرفی سیستم‌هاي انتقال اطلاعات به طریقه بی سیم

فرستنده و گیرنده راداری

فرستنده و گیرنده راداری

مقاله ای درباره ی تابلو برق و اجزای آن

کنترل 8 دستگاه از طریق SMS

بررسی تاثیر عوامل مختلف روش PIC در بهبود کارایی سیستم CDMA

یك الگوریتم ابداعی و متدلوژی نوین جهت محاسبه سطح مقطع راداری هواپیما

Channel Equalization Using Recursive Adaptive Matching Pursuit Algorithm

دسته بندی شناورهای دریایی با استفاده از ضرائب مدل AR برای نویز تشعشعی صوتی و شبكه عصبی PNN

بررسی اثر نرخ تنظیم توان و اندازه پله های تنظیم توان بر احتمال قطع در سیستم های CDMA

Semi-Analytical Full-Wave Modal Analysis of Optical Waveguides

existence of stop-bands in grounded left-handed slab waveguides

طراحی سیستمی مقاوم در برابر چرخش وشرایط روشنایی محیط برای تشخیص کاراکترهای گسسته پلاک خودروها

یک الگوریتم تکراری جدید برای طراحی فیلترهای FIR فاز-خطی بر پایه روش LS

تکنیک جدید جایگشت دورانی طیف سیگنال برای بهینه سازی subband coding

A Bandwidth Efficient Channel Coding Scheme for MC-CDMA System over Frequency Non-Selective Rayleigh

تخمین كانال و آشكارسازی همزمان اطلاعات در سیستمهای MIMO با استفاده از الگوریتم EM و دیكدینگ كروی