امروز برابر است با :25 خرداد 1403

Semi-Analytical Full-Wave Modal Analysis of Optical Waveguides

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: محمود شاه آبادی-کیارش زمانی آقایی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید