امروز برابر است با :31 خرداد 1403

A Bandwidth Efficient Channel Coding Scheme for MC-CDMA System over Frequency Non-Selective Rayleigh

A Bandwidth Efficient Channel Coding Scheme for MC-CDMA System over Frequency Non-Selective Rayleigh Fading Channels
از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: علیرضا عنایتی- پاییزعزمی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید