امروز برابر است با :29 خرداد 1403

Channel Equalization Using Recursive Adaptive Matching Pursuit Algorithm

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: محمد شمس اسفند آبادی- John Hakon Husoy

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید