امروز برابر است با :24 خرداد 1403

مهندسی کامپیوتر

مدلسازي كنترلر يو اس بي توسط وي اچ دي ال

روشي براي بازيافت watermark از تصاوير

روشی نوین برای بهبود استخراج مشخصه ها مبتنی بر تئوری مجموعه های دانه درشت و پردازش تکاملی

AN ASNCHRONOUS MEMORY ARRAY FOR ROBUST EMBEDDED SYSTEMS

Module-based Synthesis of Behavioral Verilog Descriptions to Asynchronous Circuits

Using Commerical FPGAs for Prototyping GALS Circuits

ارائه روشی مبتنی بر الگوریتم های ژنتیکی برای تعیین موقعیت بهینه عامل های سیار در کاربرد نظارت بر کار

Fault Recovery in Mesh type Multiprocessor Networks

استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش متعادل درس الكترونیك صنعتی

الگوریتمی كارا در آشكارسازی هدف نقطه ای با كنترست پایین در زمینه نویزی

Smart Supplier-Agents for Electricity Markets

نهان نگاری تصاویر دیجیتال با استفاده از تبدیل موجک مختلط

باز سازی رشته تصاویر دریافتی از میان توربولانس اتمسفری با استفاده از پردازش تصویر

پایش و وارسی حین اجرای برنامه های واکنشی با استفاده از منطق زمانی بازه ای

طراحی و تحلیل حافظه ای با عرض باند دو برابر برای سوئیچها و روتر های شبکه

Neural Network Parallel Data Flow Processor Architecture

A Modified Genetic Algorithm Comparable to Quantum GA

طراحی بهینه درخت والاس توسط الگوریتم ژنتیک

کاهش نویز سیگنال گفتار و افزایش قابلیت فهم کلام با استفاده از روش بازسازی تطبیقی طیف سیگنال

مسیریابی وفقی در شبکه های مالتی کامپیوتر با سه کانال مجازی در هر کانال فیزیکی