امروز برابر است با :30 تیر 1403

Module-based Synthesis of Behavioral Verilog Descriptions to Asynchronous Circuits

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: مهرداد نجیبی- محسن نادری- حسین پدرام- مهدی صدیقی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید