امروز برابر است با :28 تیر 1403

A Modified Genetic Algorithm Comparable to Quantum GA

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: طاهره کاهوکارطوسی- حبیب رجبی مشهدی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید