امروز برابر است با :29 اردیبهشت 1403

Neural Network Parallel Data Flow Processor Architecture

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: هادی اسماعیل زاده- اردوان پدرام- آرمین علقی- بابک نجار عربی- کارو لوکاس- سید مهدی فخرایی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید