امروز برابر است با :20 آذر 1402

موضوع مقاله PDF: برق کنترل

معرفی یك الگوریتم زمان بندی جدید برای سیستم های كنترل شده از طریق شبكه

شبیه سازی و پیاده سازی دیدگاه مدلسازی و كنترل چند گانه روی مدل آزمایشگاهی هلی كوپتر

Self-Tuning Iterative Learning Control for Time Variant Systems

سیستم های كنترل یادگیر تكرار شونده بهینه

قانون كنترل یادگیر تكرار شونده از نوع PID با همگرایی یكنوا

مثالی از باز و بسته کردن درهاي بزرگ با PLC

ساخت اسیلوسکوپ توسط کامپیوتر

مروري بر محركهاي غير موتوري و روشهاي شبيه سازي..

DCS

جستجوي اطلاعات مبتني بر مدل هاي اطلاعاتيWP- AWP- AWPSبوسيله

شناسايي لبه هاي يك تصوير با استفاده از شبكه عصبي

كنترل و هدايت موشك بروش پردازش تصوير

طراحي کنترل کننده فازيVHDL

طراحي کنترل کننده مد لغزشي براي پاندول معکوس

پردازش تصوير هوشمند و بهينه سازي روشهاي كانولوشن

مدل سازي موتور هواپيما با استفاده از شبكه عصبي

محاسبه پارامترهاي مدار زمين

الكتروكارديوگرام-ECG

روشي نو براي واترمارکينگ کور با استفاده از تبديل والش

کنترل لغزشي ترکيبي براي سيستم هاي غير خطي