امروز برابر است با :1 مهر 1402

DCS
از مجموعه مقالات پوستري برگزیده شده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: مرتضي عاشوري نيک قلب

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید