امروز برابر است با :24 خرداد 1403

Self-Tuning Iterative Learning Control for Time Variant Systems

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: علی مددی- مسعود شفیعی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید