امروز برابر است با :4 تیر 1403

Nonlinear H Controller Synthesis for Flexible Joint Robots

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: حمید رضا تقی راد- شاطریان

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید