امروز برابر است با :28 تیر 1403

State Analysis of Time-invariant Simgular Systems via Haar Wavelets

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: مسعود میرمومنی- مسعود شفیعی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید