امروز برابر است با :24 خرداد 1403

Nested Continuous Sliding Mode Control for Matched and Unmatched Uncertainty Rejection in Nonlinear

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: ارس ادهمی میر حسینی- یزدان پناه

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید