امروز برابر است با :25 خرداد 1403

A Fazzy Logic Controller for Regulator problems with time-varying delays and uncertainties

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: زیبایی- ناصر پریز- اکبر زاده

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید