امروز برابر است با :2 مهر 1402

State Analysis of Discrete-time Singular Nonlinear Systems Using a Fuzzy Neural Network

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: مسعود میرمومنی- مسعود شفیعی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید