امروز برابر است با :29 خرداد 1403

Integrated Application of STATCOM and SMES to Improve Power Swings Damping Based on Direct Lyapunov

Title: Integrated Application of STATCOM and SMES to Improve Power Swings Damping Based on Direct Lyapunov Method
Authors: Mehdi Karrari مهدی کراری Mehrdad Abedi مهرداد عابدی Homayoon Meshgin Kelk همایون مشگین کلک Ali Bidadfar علی بیدادفر
Organization: دانشگاه تفرش
Keywords:

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Control and Protection

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید