امروز برابر است با :25 خرداد 1403

A Hybrid Approach of Marginal Benefit and Normal Boundary Interesection Algorithm for Distributed ..

Title: A Hybrid Approach of Marginal Benefit and Normal Boundary Interesection Algorithm for Distributed Generation Planning
Authors: Shahram Jadid شهرام جدید Ali Zangeneh علی زنگنه Ashkan Rahimikian اشکان رحیمی کیان
Organization: دانشگاه علم وصنعت ایران Sience and Technology University
Keywords: بهینه سازی چند هدفه Multiobjective Optimization سود حاشیه ای Marginal Benefit تولید پراکنده Distributed Generation

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Planning and System Studies

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید