امروز برابر است با :2 مهر 1402

Impact of Watermarking on Video Compression Efficiency

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: شیرین قنبری- محمد قنبری

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید