امروز برابر است با :30 اردیبهشت 1403

Improving Logic -Level Representation of BMD/TED Diagrams

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان:پژمان لطفی كامران -حمید شجاعی-هادی پرنده افشار-مصطفی نادری – زین العابدین نوابی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید