امروز برابر است با :5 اسفند 1402

Particle Swarm classifiers

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: حمید ظهیری- علیرضا سیدین

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید