امروز برابر است با :31 شهریور 1402

Analysis and design of a novel dual band frequency selective surface based on inset

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: علی میركمالی- محمد سلیمانی-نادر كمیجانی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید