امروز برابر است با :4 تیر 1403

Efficient Layered Video Transmission Through Mobile Wireless Channels

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: m.m.Ghandi – B.Bamada- E.Jones-M.Ghanbari

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید