امروز برابر است با :2 اردیبهشت 1403

Using Fuzzy Controller For DC Voltage Control In A Statcom

Title: Using Fuzzy Controller For DC Voltage Control In A Statcom
Authors: Seyyed Hossein Hosseini سیدحسین حسینی Sohrab Khanmohammadi سهراب خانمحمدی Mitra Sarhang zadeh میترا سرهنگ زاده
Organization: دانشگاه آزاد اسلامی ایران
Keywords: سیستم هیبریداستاتکام STATCOM کنترل کننده PI PI Controller کنترل کننده فازی Fuzzy Controller

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Power Quality

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید