امروز برابر است با :25 خرداد 1403

سیم پیچی های كمكی تغذیه AVR برای ژنراتور سنكرون بدون جاروبك

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: احمد دارابی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید