امروز برابر است با :1 خرداد 1403

Contingency ranking based on combination of severity indices in dynamic securty analysis

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: شهرام جدید- سعید جلیل زاده

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید