امروز برابر است با :25 خرداد 1403

روشی جدید در مدیریت موقعیت بر مبنای الگوی حركتی كاربر در شبكه های سلولی داده

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: فرامرز هندسی- سید جلیل مدرس نجف آبادی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید