امروز برابر است با :30 تیر 1403

Parabolic Equation Method for Modeling Indoor Corridor Wave Propagation

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: همایون عریضی – نرگس نوری

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید