امروز برابر است با :18 خرداد 1402

حذف تداخل در سیستم های CDMA چند آنتنی با استفاده از پردازش فضا-زمان درفرستنده

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: سید محمد رضوی زاده- وحید طباطباوكیلی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید