امروز برابر است با :1 تیر 1403

Increasing Computation Efficiency in Software Radio Receiver’s Filter Bank Design

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: ملیحه حسنی- محمد رضا كرمی- محمود محمد طاهری

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید