امروز برابر است با :24 خرداد 1403

ارزیابی نقش یو پی اف سی جهت مدیریت پرشدگی خطوط انتقال و بهبود پرفیل ولتاژ درسیستم های قدرت تجدید …

Title: ارزیابی نقش یو پی اف سی جهت مدیریت پرشدگی خطوط انتقال و بهبود پرفیل ولتاژ درسیستم های قدرت تجدید ساختارشده بامدل بازار اشتراکی
Authors: Mehdi Ehsan مهدی احسان Abbas Fattahi- Meyabadi عباس فتاحی می آبادی Hassan Barati حسن براتی Mahmoud Fotoohi Firooz Abad محمود فتوحی فیروزآباد
Organization: دانشگاه آزاد اسلامی ایران
Keywords: تجدید ساختار UPFC مدیریت پرشدگی AC-OPF بازار اشتراکی

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Planning and System Studies

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید