امروز برابر است با :6 اسفند 1402

Pipeline Architecture for Reed-Solomon Codec

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: فلاحتی -میفی كاویان

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید