امروز برابر است با :3 خرداد 1403

Modal Dispersion in Hollow-Core Fibers at 800 nm

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: محمد محبی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید