امروز برابر است با :28 خرداد 1403

LPPM : Low Power Partitioned Multiplier

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: نیك رای- دهیادگری- سبحانی- افضلی كوشا

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید