امروز برابر است با :23 خرداد 1403

Hotspot Random Waypoint :A New Mobility Model for Hybrid WLAN/Cellular Systems

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: پژمان خدیوی-شادرخ سماوی- حسین سعیدی-Terence D.Todd

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید