امروز برابر است با :30 اردیبهشت 1403

Comparison of two-and three-dimensional Magnetic Field Calculation for large Power Transformers

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: Jochen Christian(Dr-Ing)

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید