امروز برابر است با :23 تیر 1403

A New Adaptive Power System Stabiliser

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: امین خدابخشیان- جمشیدی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید