امروز برابر است با :1 اردیبهشت 1403

Comparison of Output Characteristics of a Permanent-Magnet and a Field -Winding DC Starter Motor

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: آرش كیومرثی- مهدی معلم -مهدی پهلوانی نژاد-حاتم پور

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید