امروز برابر است با :29 خرداد 1403

Classification Of Ferroresonance Based On Wavelet Transform And Competitive Neural Network

Title: Classification Of Ferroresonance Based On Wavelet Transform And Competitive Neural Network
Authors: Mahmoud Reza Haghifam محمودرضا حقی فام Giv Makriyani گیو مکریانی Jamal Ismaeelpoor جمال اسماعیل پور
Organization: دانشگاه آزاد اسلامی ایران
Keywords: شبکه عصبی رقابتی Ferroresonance تبدیل موجک Competitive Neural Network پدیده فرورزونانس Wavelet Transform نرم افزار EMTP EMTP Program

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Power Quality

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید