امروز برابر است با :2 اردیبهشت 1403

Application Of Genetic Algorithm With A Self Tuning Adaptive Controller For Design Of Power System..

Title: Application Of Genetic Algorithm With A Self Tuning Adaptive Controller For Design Of Power System Stabilizer
Authors: Mehrdad Tarafdar Hagh مهرداد طرفدارحق Behrooz Toosi بهروز طوسی Rahim Ahabi Farshbaf رحیم عجبی فرشباف
Organization: دانشگاه تبریز Tabriz University
Keywords:کنترل کننده تطبیقی خود Self Tuning Adaptive Controller تنظیم Power System Stabilizer Genetic Algorithm پایدارساز سیستم قدرت Electromechanical Oscillations الگوریتم ژنتیک نوسانات الکترومکانیکی

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Planning and System Studies

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید