امروز برابر است با :30 خرداد 1403

A Novel 54×54-bit Scalable Multiplier Architecture

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: امید كاوه ای- كیوان ناوی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید