امروز برابر است با :30 تیر 1403

A 2/5mW CMOS modulator with low capacitor spread employed in an improved GSM/UMTS receiver structure

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: زهابی- شعاعی- كولیوند

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید