امروز برابر است با :25 خرداد 1403

3D Model Reconstruction by Multiple-Views Feature Based Matching and Silhouette Information during T

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: حسین ابراهیم نژاد-حسن قاسمیان

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید