یک روش غیر خطی جهت بهبود مشخصات پرتو در تصویر برداری اولترا سوند


از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: سید محمود سخایی – علی محلوجی فر – محمد حسن قاسمیان


دیدگاهتان را بنویسید