امروز برابر است با :29 خرداد 1403

یک روش غیر خطی جهت بهبود مشخصات پرتو در تصویر برداری اولترا سوند

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: سید محمود سخایی – علی محلوجی فر – محمد حسن قاسمیان

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید