امروز برابر است با :7 خرداد 1403

EEG SIMULATION USING FRACTAL DIMENSION ANALYSIS

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: L.Rankine,H.Hassanpour, M.Mesbah&B.Boashash

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید