امروز برابر است با :24 خرداد 1403

یك مبدل DC/DC سوئیچ خازنی جدید ولتاژ پایین مجتمع با سطح تراشه كوچك و بهره بالا

بررسی اثرات منبع تغذیه نامتعادل بر جریان و گشتاور موتورهای القایی سه فاز با استفاده از نتایج شبیه سازی و آزمایشگاهی
از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: عبدالرضا رحمتی- سید ادیب ابریشمی فر- فرزاد گلشن

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید