امروز برابر است با :2 اردیبهشت 1403

Breakdown Mechanisms in a Triggered Water Gap

بررسی اثرات منبع تغذیه نامتعادل بر جریان و گشتاور موتورهای القایی سه فاز با استفاده از نتایج شبیه سازی و آزمایشگاهی
از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: M saniei- R A Fouracre- S J MacGreggor

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید