امروز برابر است با :7 فروردین 1402

یك روش جدید برای تخمین اینتر هارمونیكها در شبكه قدرت

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: سید محمد دهقان دهنوی- علی یزدیان ورجانی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید