امروز برابر است با :23 تیر 1403

Induction Motor Current Analysis Under Simultaneous Broken Rotor Bar and Air Gap Eccentricity Faults

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: همایون مشكین كلك

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید