امروز برابر است با :29 اردیبهشت 1403

یك راه حل برای بهبود پخش شبانه موج متوسط با استفاده از انتشار امواج آسمانی

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: سید وهاب الدین مكی- فرزاد پهلوانی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید